Hrací systém

HRACÍ SYSTÉM

5 - LIGA STARŠÍCH ŽÁKŮ 2003-2004 A LIGA MLADŠÍCH ŽÁKŮ 2005-2006
Účastníci: 1. HC Dvůr Králové n. L. (pouze ml.žáci)
(podle čísel STK) 2. HC Stadion Vrchlabí
3. TJ Spartak Nové Město n.M. (pouze ml.žáci)
3. HC Wikov Hronov (pouze st.žáci)
4. HC Náchod
5. HCM Jaroměř
6. SK HC Opočno
7. HC Trutnov
8. Stadion Nový Bydžov
9. SK Třebechovice p.O.
Družstva TJ Sp.Nové Město n.M. (ml.žáci) a HC Wikov Hronov (st.žáci) startují společně (č. 3). HC Dvůr Králové n.L..
staví pouze tým ml. žáků, tzn. že soupeři starších žáků mají v příslušném termínu volno a hrát budou jen mladší žáci.
Hrací systém: Hraje se dle schváleného systému KM ČSLH. Hraje se dvoubodovým systémeme formou
dvojutkání, zahajují vždy MŽ.
1. část dvoukolově každý s každým, tj. 16 utkání v soutěži ml. žáků a 14 utkání v soutěži st. žáků. Úkolem
této části je určit pořadí družstev pro 2. část soutěže. O celkovém pořadí rozhoduje součet výsledků
obou kategorií.
2. část první 4 týmy vytvoří ze dvou skupin jednu finálovou o 8 týmech, hraje se dvoukolově, tj. 14 utkání.
Týmy na 5 .- 9. místě hrají dvoukolově pouze s družstvy Libereckého kraje (3 družstva), tj celkem 8
družstev. – řízení soutěže je v kompetenci Libereckého kraje. Výsledky z 1. části soutěže se
nezapočítávají.
Finálovou skupinu řídí Královéhradecký KVV ČSLH. Klub, který má v soutěži pouze jedno družstvo,
startuje ve 2. části ve skupině o umístění – řídí Liberecký KVV ČSLH.
Hrací dny: sobota a vložená neděle 4.12.2016, ve 2.části neděle 15.1., 29.1., 5.2. a 12.3.2017
středa - 28.09.2016, pátek 28.10.2016, čtvrtek 17.11.2016
Začátky utkání: pokud se kluby nedohodnou jinak, platí pro začátky prvního utkání následující upřesnění
víkend (svátek) do 100 km 09:00 – 17:00 hodin
nad 100 km 09:30 – 16:00 hodin
středa (všední dne) nejdříve v 15:00 hodin
Termíny: 1. část 2. část _
zahájení: sobota 17.09.2016 sobota 07.01.2017
ukončení: sobota 17.12.2016 sobota 18.03.2017
Termíny VTM: 2002-U15 2003-U14 2004-U13 2005-U12
Soustředění 03.09.2016 ne ne ano ano
Turnaj 25.09.2016 ne ne ano ano
Soustředění 24.10.2016 ano ano ano ano
Turnaj 06.11.2016 ano ano ano ano
Soustředění 22.11.2016 ano ano ano ano
Soustředění 05.12.2016 ano ano ano ano
Turnaj Z-S-V 18.12.2016 organizuje sportovní úsek ČSLH
Turnaj 08.01.2017 ano ano ano ano
Soustředění 17.01.2017 ano ano ano ano
MČR 19.-21.1.2017 ne ano ano ano
Soustředění 27.02.2017 ? ano ano ano
Turnaj Z-S-V 04.03.2017 organizuje sportovní úsek ČSLH
76
Turnaj hráčů 2006-2005 všechna utkání se hrají 3 x 15 min.čistého času
účast hráčů max. 20+2
startovné za družstvo činí 6 600,- Kč
Turnaj hráčů 2004-2003 všechna utkání se hrají 3 x 15 min.čistého času
účast hráčů max. 15+2
startovné za družstvo činí 6 600,- Kč
Technické normy
1) V soutěži startují MŽ – hráči dvouročníku 2005-2006 (dívky navíc i ročníku 2003-2004), do utkání smí
nastoupit max. tři mladší hráči ročníku 2007(pro splnění čl. 219 SDŘ), SŽ – hráči dvouročníku 2003-2004
(dívky navíc i ročníku 2001-2002), do utkání smí nastoupit max. tři mladší hráči ročníku 2005 (po splnění čl.
219 SDŘ).
2) V případě neoprávněného startu hráče (start na cizí RP) se uděluje finanční postih 20.000,- Kč příloha RS č.1,
SDŘ čl. 505 1c) a současně se zastavuje trenéru činnosti na jeden rok přerušením.
3) Pohyb hráčů: Mezi týmy SŽ „A“ a SŽ „B“ je volný pohyb hráčů. Stejné pravidlo platí i mezi týmy MŽ „C“ a
MŽ „D“. V celém víkendu lze však nastoupit pouze za jeden tým. Není proto možné, aby hráč
v sobotu hrál za SŽ „A“ a v neděli za SŽ „B“, MŽ „C“ a MŽ „D“).
4) V případě neoprávněného startu hráče (porušení „pravidla“o volném pohybu hráčů) se klubu uděluje finanční
postih ve výši 20.000,- Kč (SDŘ čl. 505 1c). Současně se trenéru zastavuje činnost na jeden rok
s přerušením.
5) Všechny změny v termínové listině podléhají schválení řídícímu krajskému svazu, který má oprávnění
nepovolit dohody klubů o přeložení či odložení utkání.
6) Všichni hráči musí absolvovat lékařskou prohlídku minimálně od praktického lékaře včetně vyšetření
zátěžového EKG (viz RS, příl.č.12 – sportovní prohlídky hráčů.
7) Pořádající klub je povinen po utkání zajistit oboustrannou kopii „Zápisu o utkání“ pro hostující družstvo.
8) Pořádající klub je povinen ještě v den utkání zanést výsledek utkání do systému HoSys.
9) Utkání ročníku 2005 a mladší se při hře „do těla“ řídí směrnicí ČSLH č. 55.
10) Pokud má přihlášený klub pouze jednu kategorii (MŽ nebo SŽ), hraje ve 2. části ve skupině 5-9 (10).
11) Dle směrnice ČSLH č. 77 musí být hlavní trenér v lize žáků držitelem trenérské licence nejméně „B“, asistent
držitelem nejméně licence C, C+mládež. Do zápisu o utkání se vpisují oba přítomní trenéři.
12) Rozhodčí je povinen první pracovní den (dle směrnice ČSLH č. 73) zpracovaný Zápis o utkání odeslat na řídící
KVV dané skupiny. Utkání LSŽA jsou řízena třemi rozhodčími. LSŽB a LMŽC-D dvěma rozhodčími.
13) V případě, že klub hrající SŽ „A“ a MŽ „C“ není schopen udržet všechna družstva „A,B,C,D“ v soutěžích
(porušení vstupních podmínek), bude klub vyřazen ze soutěže SŽ „A“ a MŽ „C“ a hráči daného klubu budou
přesunuti do svého družstva SŽ „B“ či MŽ „D“.
14) V souladu s čl. 224 a) SDŘ rozhodl VV ČSLH, že se na družstva ligy žáků nevztahuje čl. 220-223 SDŘ, který
pojednává o povinnostech mít soupisky družstev „A“.
15) Do utkání smí nastoupit max. 3 cizinci, poplatek se za ně nevybírá.
16) Úprava ledové plochy vždy po dvou třetinách, rozbruslení 10 min. bez následné úpravy ledu.
17) Pořádající klub je povinen při utkání zajistit zřetelně označené pořadatele v počtu 1+1.
18) Hráči musí mít stejnou barvu stulpen, doporučuje se stejná barva kalhot. Hráči nemusí mít stejnou barvu
přileb a čísla na rukávech, brankář může mít jinou barvu kalhot (ne však dresu).
19) Domácí nastupují v utkáních ve světlých dresech, hosté v tmavých.
20) V utkáních věkových kategorií do starších žáků včetně neplatí ustanovení Pravidel 2018-18 o tzv. „hybridním
zakázaném uvolnění“ a zakázané uvolnění se posuzuje dle Pravidel 10-14.
21) Zdržování hry (vystřelení nebo vyhození puku mimo hřiště (čl. 135 Pravidel) – Trest nebude uložen, pokud
hráč vystřelí puk přímo přes hrazení v místě bez ochranného skla. Není rozhodující, zda puk potom přeletí
ochranné sklo za hráčskými lavicemi či nikoliv.
22) Tyto schválené normy pro ligu žáků se nebudou v žádném případě v průběhu soutěže měnit !
23) Veškerá další ustanovení se řídí SDŘ ČSLH a ustanovením RS řídícího orgánu včetně všech uvedených příloh
v tomto RS pro s. 2016-2017.

LIGA STARŠÍCH ŽÁKŮ 2003-2004 A LIGA MLADŠÍCH ŽÁKŮ 2005-2006

Účastníci:(podle čísel STK) 

1. HC Dvůr Králové n. L. (pouze ml.žáci)

2. HC Stadion Vrchlabí

3. TJ Spartak Nové Město n.M. (pouze ml.žáci)

3. HC Wikov Hronov (pouze st.žáci)

4. HC Náchod

5. HCM Jaroměř

6. SK HC Opočno

7. HC Trutnov

8. Stadion Nový Bydžov

9. SK Třebechovice p.O.

Družstva TJ Sp.Nové Město n.M. (ml.žáci) a HC Wikov Hronov (st.žáci) startují společně (č. 3). HC Dvůr Králové n.L..

staví pouze tým ml. žáků, tzn. že soupeři starších žáků mají v příslušném termínu volno a hrát budou jen mladší žáci.

Hrací systém: Hraje se dle schváleného systému KM ČSLH. Hraje se dvoubodovým systémem formou

dvojutkání, zahajují vždy MŽ.

1. část dvoukolově každý s každým, tj. 16 utkání v soutěži ml. žáků a 14 utkání v soutěži st. žáků. Úkolem

této části je určit pořadí družstev pro 2. část soutěže. O celkovém pořadí rozhoduje součet výsledků

obou kategorií.

2. část: první 4 týmy vytvoří ze dvou skupin jednu finálovou o 8 týmech, hraje se dvoukolově, tj. 14 utkání.

Týmy na 5 .- 9. místě hrají dvoukolově pouze s družstvy Libereckého kraje (3 družstva), tj celkem 8

družstev. – řízení soutěže je v kompetenci Libereckého kraje. Výsledky z 1. části soutěže se

nezapočítávají.

Finálovou skupinu řídí Královéhradecký KVV ČSLH. Klub, který má v soutěži pouze jedno družstvo,

startuje ve 2. části ve skupině o umístění – řídí Liberecký KVV ČSLH.

Hrací dny: sobota a vložená neděle 4.12.2016, ve 2.části neděle 15.1., 29.1., 5.2. a 12.3.2017

středa - 28.09.2016, pátek 28.10.2016, čtvrtek 17.11.2016

Začátky utkání: pokud se kluby nedohodnou jinak, platí pro začátky prvního utkání následující upřesnění

víkend (svátek) do 100 km 09:00 – 17:00 hodin

nad 100 km 09:30 – 16:00 hodin

středa (všední dne) nejdříve v 15:00 hodin

Termíny:

1. část: sobota 17.09.2016 sobota 17.12.2016

2. část: sobota 07.01.2016 sobota 18.03.2017

 

Technické normy

1) V soutěži startují MŽ – hráči dvouročníku 2005-2006 (dívky navíc i ročníku 2003-2004), do utkání smí

nastoupit max. tři mladší hráči ročníku 2007(pro splnění čl. 219 SDŘ), SŽ – hráči dvouročníku 2003-2004

(dívky navíc i ročníku 2001-2002), do utkání smí nastoupit max. tři mladší hráči ročníku 2005 (po splnění čl.

219 SDŘ).

2) V případě neoprávněného startu hráče (start na cizí RP) se uděluje finanční postih 20.000,- Kč příloha RS č.1,

SDŘ čl. 505 1c) a současně se zastavuje trenéru činnosti na jeden rok přerušením.

3) Pohyb hráčů: Mezi týmy SŽ „A“ a SŽ „B“ je volný pohyb hráčů. Stejné pravidlo platí i mezi týmy MŽ „C“ a

MŽ „D“. V celém víkendu lze však nastoupit pouze za jeden tým. Není proto možné, aby hráč

v sobotu hrál za SŽ „A“ a v neděli za SŽ „B“, MŽ „C“ a MŽ „D“).

4) V případě neoprávněného startu hráče (porušení „pravidla“o volném pohybu hráčů) se klubu uděluje finanční

postih ve výši 20.000,- Kč (SDŘ čl. 505 1c). Současně se trenéru zastavuje činnost na jeden rok

s přerušením.

5) Všechny změny v termínové listině podléhají schválení řídícímu krajskému svazu, který má oprávnění

nepovolit dohody klubů o přeložení či odložení utkání.

6) Všichni hráči musí absolvovat lékařskou prohlídku minimálně od praktického lékaře včetně vyšetření

zátěžového EKG (viz RS, příl.č.12 – sportovní prohlídky hráčů.

7) Pořádající klub je povinen po utkání zajistit oboustrannou kopii „Zápisu o utkání“ pro hostující družstvo.

8) Pořádající klub je povinen ještě v den utkání zanést výsledek utkání do systému HoSys.

9) Utkání ročníku 2005 a mladší se při hře „do těla“ řídí směrnicí ČSLH č. 55.

10) Pokud má přihlášený klub pouze jednu kategorii (MŽ nebo SŽ), hraje ve 2. části ve skupině 5-9 (10).

11) Dle směrnice ČSLH č. 77 musí být hlavní trenér v lize žáků držitelem trenérské licence nejméně „B“, asistent

držitelem nejméně licence C, C+mládež. Do zápisu o utkání se vpisují oba přítomní trenéři.

12) Rozhodčí je povinen první pracovní den (dle směrnice ČSLH č. 73) zpracovaný Zápis o utkání odeslat na řídící

KVV dané skupiny. Utkání LSŽA jsou řízena třemi rozhodčími. LSŽB a LMŽC-D dvěma rozhodčími.

13) V případě, že klub hrající SŽ „A“ a MŽ „C“ není schopen udržet všechna družstva „A,B,C,D“ v soutěžích

(porušení vstupních podmínek), bude klub vyřazen ze soutěže SŽ „A“ a MŽ „C“ a hráči daného klubu budou

přesunuti do svého družstva SŽ „B“ či MŽ „D“.

14) V souladu s čl. 224 a) SDŘ rozhodl VV ČSLH, že se na družstva ligy žáků nevztahuje čl. 220-223 SDŘ, který

pojednává o povinnostech mít soupisky družstev „A“.

15) Do utkání smí nastoupit max. 3 cizinci, poplatek se za ně nevybírá.

16) Úprava ledové plochy vždy po dvou třetinách, rozbruslení 10 min. bez následné úpravy ledu.

17) Pořádající klub je povinen při utkání zajistit zřetelně označené pořadatele v počtu 1+1.

18) Hráči musí mít stejnou barvu stulpen, doporučuje se stejná barva kalhot. Hráči nemusí mít stejnou barvu

přileb a čísla na rukávech, brankář může mít jinou barvu kalhot (ne však dresu).

19) Domácí nastupují v utkáních ve světlých dresech, hosté v tmavých.

20) V utkáních věkových kategorií do starších žáků včetně neplatí ustanovení Pravidel 2018-18 o tzv. „hybridním

zakázaném uvolnění“ a zakázané uvolnění se posuzuje dle Pravidel 10-14.

21) Zdržování hry (vystřelení nebo vyhození puku mimo hřiště (čl. 135 Pravidel) – Trest nebude uložen, pokud

hráč vystřelí puk přímo přes hrazení v místě bez ochranného skla. Není rozhodující, zda puk potom přeletí

ochranné sklo za hráčskými lavicemi či nikoliv.

22) Tyto schválené normy pro ligu žáků se nebudou v žádném případě v průběhu soutěže měnit !

23) Veškerá další ustanovení se řídí SDŘ ČSLH a ustanovením RS řídícího orgánu včetně všech uvedených příloh

v tomto RS pro s. 2016-2017.